Balančné podložky a plyoboxy

Balančné podložky a plyoboxy

Balančné cvičenia a pomôcky

Balančné cvičenia chápeme ako cvičenie na labilných plochách. Cvičenie na týchto nestabilných pomôckach má za následok rovnovážnej reakcie, ktoré nútia k sústredeniu sa na určitý pohyb. Tým dochádza k väčšiemu zapojeniu centrálneho nervového systému. Vedie k zlepšeniu rovnováhy a rozvoju koordinácie pohybov. Rovnováha závisí na troch systémoch:

1. Pasívny systém (kosti, kĺby a medzistavcové platničky)
2. Aktívny systém (svaly majúce vplyv priamo na chrbticu)
3. Nervový systém (fungovanie receptorov a centrálneho nervového systému)

Rovnováhu delíme na statickú, dynamickú a balansovanie. Statická rovnováha je schopnosť udržanie tela v labilnej polohe bez pohybu. Dynamická rovnováha je naopak schopnosť pohybu v nestabilnej polohe. Balansovanie chápeme ako udržanie stability na vratké cvičebný pomôcke alebo udržanie predmetu v nestabilnej polohe. Takáto schopnosť vyvažovanie predmetov môže byť uplatnená v niekoľkých športoch, ako je skok o žrdi a v modernej gymnastike pri cvičení s obručou alebo loptou.

Stabilita chrbtice je dôležitá pre ideálnu rozprestrenie silových nárokov medzi svalové skupiny, malé hlboké a veľké povrchové, aby nedochádzalo k preťažovaniu niektorých svalov.

Plyometria

Plyometria je sada cvičení, v ktorej svaly vyvíjajú maximálnu silu v krátkych časových intervaloch s cieľom zvýšenia výkonu, predovšetkým rýchlosti a sily. Tieto cviky cielia na svalové predĺženie a kontrakcie v rýchlom slede, napr. Pri opakovanom skákaní. Plyometria je populárna medzi športovcami, pri bojových umení, šprintérov, fitness oblasti atď.